زندگی نامه دکتر دارابی

دکتر دارابی در فلان جا به دنیا آمد و …

فلان تحصیلات را داشت

فلان کارا رو کرد

فلان کتابا رو نوشت

الانم که فلان