آینده پژوهشی انقلاب اسلامی

کتاب «آینده پژوهی انقلاب اسلامی»، جدیدترین  اثر دکتر علی دارابی قائم مقام سابق سازمان صدا و سیما توسط انتشارات امیر کبیر منتشر شد. این کتاب در ٣۶٨ صفحه، ٧ فصل و ٣ ضمیمه به زیور طبع آراسته شده است.

به لحاظ سازماندهی، کتاب  حاضر مشتمل بر یک دیباچه و ٧ فصل که هر کدام دارای چندین بخش بوده و نیز نتیجه گیری، فهرست منابع و مأخذ و ضمایم مورد استفاده در پژوهش میباشد. فصل اول: به بیان مفاهیم، ادبیات و کلیات آینده نگری و آینده پژوهی اختصاص دارد.

در فصل دوم: به اهمیت و جایگاه آینده پژوهی در جهان بینی اسلامی با تاکید بر دیدگاه های امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری پرداخته میشود.

فصل سوم: به بررسی تحولات جهان در ٣٠ تا ۵٠ سال پیش رو و تاثیرات آن بر جامعه ایرانی تمرکز دارد.

در فصل چهارم: چرایی پیدایش، دستاوردها و چالشهای انقلاب اسلامی مورد واکاوی قرار میگیرد. فصل پنجم: به مبحث ارتباطات و رسانهها اختصاص دارد، در این فصل به کار ویژه و نقشهای مهم رسانهها و ابعاد مختلف عصر رسانه توجه شده و با تمحض بحث در حوزه رادیو و تلویزیون به اهمیت و نقش رسانه ملی در آینده تحولات ایران و جهان پرداخته شده است.

حوزه فرهنگ و جامعه و مباحث بنیادین آن مبحث فصل ششم را تشکیل میدهد. جنگ نرم، عرفانهای انحرافی، خلقیات ما ایرانیان، مسائل مربوط به جمعیت، آسیبهای اجتماعی، تولید علم و … از موضوعاتی مورد بحث در این فصل بشمار میآیند و بالاخره فصل هفتم: به بحث سیاست و بازنمودهای داخلی و خارجی آن اختصاص دارد و در خاتمه جمع بندی و رهیافت های پژوهشی ارائه شده است.

پایان بخش کتاب ٣ ضمیمه میباشد که یکی از آنها اختصاص دارد به مهم ترین مسائل کنونی و آینده ایران مبتنی بر اقتراح و پرسش از صاحبنظران و در در ضمیمه دیگر از واژگان و اصطلاحات بنیادی و نیز فرهنگ اسامی صاحبنظرانی که درکتاب از آن ها نام برده شده صحبت به میان آمده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *